Polityka prywatno艣ci i cookies

Administrator danych:

JDL Sp. z o.o. z siedzib膮 ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000488027, NIP 7010405268, REGON 147002195

Dane kontaktowe

Z administratorem danych mo偶na kontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem adresu email: biuro@jdl-performance.com, lub pisemnie na nast臋puj膮cy adres: JDL Sp. z o.o., ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s膮 dane dotycz膮ce Twojej wizyty, np. Tw贸j adres IP, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego itp.

Gdy kontaktujesz si臋 z nami za pomoc膮 strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi臋, nazwisko, adres e-mail itp.

W jaki spos贸b wykorzystujemy Twoje dane?

W 偶adnym wypadku nie sprzedajemy i nie b臋dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mog膮 by膰 u偶yte do analizy zachowa艅 u偶ytkownik贸w na naszej stronie internetowej. Dane te s膮 zbierane automatycznie o ka偶dym u偶ytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi臋dzy Tob膮, a naszym biurem obs艂ugi klienta b臋d膮 wykorzystane wy艂膮cznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (lub po 25 maja 2018 PUODO), Twoje dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wy艂膮cznie przez czas niezb臋dny dla realizacji zamierzonych cel贸w.

Okres przez kt贸ry dane b臋d膮 przechowywane

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane do momentu przedawnienia roszcze艅 z tytu艂u umowy / 艣wiadczenia us艂ug lub do momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych wynikaj膮cego z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci obowi膮zku przechowywania dokument贸w ksi臋gowych dotycz膮cych umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mog膮 by膰 przekazywane podmiotom przetwarzaj膮cym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom us艂ug IT, podmiotom realizuj膮cym wysy艂k臋, podmiotom dostarczaj膮cym us艂ugi ksi臋gowe, podmiotom przetwarzaj膮cym dane w celu windykacji nale偶no艣ci 鈥 przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do odbiorc贸w znajduj膮cych si臋 w pa艅stwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮

Przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do Pani/Pana danych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przes艂anka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane s膮 przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / 艣wiadczenia us艂ug 鈥 przys艂uguje Pani/Panu tak偶e prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶e Pani/Pan przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych. Przys艂uguje Pani/Panu r贸wnie偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych. W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane s膮 wy偶ej.

Zmiany naszej polityki prywatno艣ci.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy偶szej polityki prywatno艣ci poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.

W razie dodatkowych pyta艅 dotycz膮cych ochrony prywatno艣ci, prosimy o kontakt.

W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych: biuro@jdl-performance.com.

Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu http://www.jdl-performance.com/sklep/felgi-rays.html – JDL Sp. z o.o., ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa

4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
a) dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
c) utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
a) 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
e) 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Serwisu. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.